ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Rola diety w leczeniu ADHD

-
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

W roku 1998 zespół ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia w USA przygotował raport dotyczący ADHD (Nadpobudliwość Psychoruchowa z Deficytem Uwagi). Z raportu tego jednoznacznie wynika, że zbyt mało uwagi poświęcane jest biochemii odżywiania w jej relacji do funkcji fizjologicznych organizmu.

Liczne badania kliniczne potwierdzają, że na ryzyko wystąpienia ADHD wpływają głównie czynniki genetyczne. Jednak Nadpobudliwość Psychoruchowa ma także swoje uwarunkowania środowiskowe oraz metaboliczne, na co wskazują, udokumentowane nieprawidłowości żywieniowe i metaboliczne u osób z objawami ADHD. W związku z tym, naukowcy stopniowo zmieniają swoje podejście do leczenia ADHD stosując w coraz szerszym zakresie suplementację żywieniową.

Leczenie przez odżywianie rozwija się jako alternatywna lub uzupełniająca metoda leczenia w każdej dziedzinie ochrony zdrowia!
Raport Centrum Nauki stwierdził, że pewne substancje żywieniowe poważnie wpływają na zachowanie dziecka. Zadaniem Centrum jest dostarczanie wiedzy pomocnej rodzicom i zachęcanie ich do modyfikowania diety przed stosowaniem jakichkolwiek innych form terapii. W ostatnich latach zauważono duży wpływ deficytu niezbędnych kwasów tłuszczowych i wadliwego ich metabolizmu w powiązaniu z hiperaktywnością. Wiele doświadczeń naukowych wskazuje na hipotezę, że suplementacja tymi kwasami korzystnie wpływa na dzieci z ADHD.
Po raz pierwszy wykazano zależność pomiędzy deficytem niektórych kwasów tłuszczowych, a występowaniem ADHD w roku 1995. Wysoka ich zawartość w mleku matki, powodowała niedobór u dzieci nie karmionych piersią. W tej grupie stwierdzano także wyższą częstotliwość występowania ADHD. Poza istotnym deficytem niektórych nienasyconych kwasów tłuszczowych, w wielu badaniach stwierdzano w grupie dzieci z ADHD braki innych niezbędnych substancji, m.in. magnezu i cynku.
Badania kliniczne udowadniają, że uzupełnienie niedoborów tych substancji jest skuteczne zarówno przez stosowanie odpowiednio i indywidualnie dobranej diety jak i w drodze suplementacji, a więc uzupełnienia normalnej diety o składniki podawane w formie syntetyków (odżywek lub tabletek).

____________________________________________________________________
Centrum Dietetyczne ProLinea jest firmą świadczącą usługi z zakresu szeroko rozumianego poradnictwa i leczenia żywieniowego. Swoim klientom oferuje porady indywidualne, warsztaty, szkolenia oraz pojedyncze wykłady dotyczące odżywiania. Usługi te kieruje zarówno do klientów indywidualnych jak i do firm.Rola diety w leczeniu ADHD - dodano: 2006-06-19

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.