ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Agresor w przedszkolu

-

Krzysztof Wrona - psycholog

psycholog kliniczny, Mędzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska, Wrocław

Zdarza się sytuacja, w której w grupie przedszkolnej pojawia się wyjątkowo agresywne dziecko - bije inne dzieci, wychowawczynie zupełnie nie radzą sobie z jego opanowaniem. Dyrekcja przedszkola twierdzi, że wielokrotnie już zwracano uwagę rodzicom dziecka na jego zachowanie - niestety bezskutecznie, rodzice unikają rozmowy, zmiana nie nastąpiła, a inne dzieci często wracają z przedszkola poobijane.

Cóż można zrobić?

Należy stanowczo domagać się od dyrekcji przedszkola podjęcia działań zmierzających do przeniesienia dziecka do przedszkola integracyjnego, którego kadra jest odpowiednio przygotowana do zajmowania się dziećmi nadpobudliwymi lub do skłonienia rodziców do zapewnienia dziecku innej opieki, np. opiekunki.
Wszystko to oczywiście w sytuacji, gdy zupełnie już nie można wpłynąć na zachowanie dziecka.

Spotkałem się z sytuacją , w której dyrektor przedszkola twierdził, że nie ma takiej procedury, jak usunięcie, czy też skłonienie rodziców do zabrania dziecka z przedszkola.
Nie zmienia to jednak faktu, że owo dziecko stwarza realne zagrożenie dla innych dzieci i trudno, aby dzieci te ponosiły konsekwencje, czy to złego wychowania agresora, czy tego, że dziecko w przedszkolu rozładowuje napięcia powstałe w domu.
Zdarzyć się też może, że dziecko ma zaburzenia psychiczne, o czym rodzice nie poinformowali dyrektora przedszkola.

Rzeczywiście brak jest precyzyjnych przepisów dotyczących postępowania w takich wypadkach. A rozwiązanie sytuacji zależy w dużej mierze od tego czy rodzice nadpobudliwego dziecka chcą współpracować - w dobrze pojętym interesie własnego dziecka i mając na uwadze dobro innych dzieci.

Rozwiązaniem ostatecznym i niestety najdrastyczniejszym jest posłużenie się tutaj przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Agresor w przedszkolu - dodano: 2003-02-26

Avatar
Krzysztof Wrona - psycholog

psycholog kliniczny, Mędzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska, Wrocław

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.