ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Skala APGAR

-
Skala APGAR
Punktacja w skali APGAR to podstawowa informacja o ogólnym stanie zdrowia noworodka, która obok wagi i wzrostu dziecka zostaje przekazana młodym rodzicom zaraz po porodzie. Skala nie jest doskonała, często podkreślany jest fakt subiektywności oceny za pomocą tej skali, jednak wciąż jest jednym z głównych elementów badania malucha w pierwszych minutach życia.  1. Co to jest skala APGAR?
  2. Składowe skali APGAR
  3. Punktacja w skali APGAR a stan noworodka


Co to jest skala APGAR?


Początkowo skala wzięła nazwę od nazwiska amerykańskiej anestezjolog, dr Virginii Apgar, która zaprezentowała ją w 1952 roku na międzynarodowym spotkaniu anestezjologów. Zaś 10 lat później powstał akronim APGAR, który ułatwia zapamiętanie składowych skali.

Badanie każdego noworodka zaraz po urodzeniu opiera się na ocenie ewentualnych uszkodzeń poporodowych, wykrywaniu wad wrodzonych, a także ocenie adaptacji noworodka do życia w środowisku zewnętrznym. Do tej oceny służy skala APGAR. Noworodek otrzymuje minimalnie 0 pkt, a maksymalnie 10 pkt Ocena dokonywana jest przynajmniej 2 razy – w pierwszej i piątej minucie życia dziecka.


Skala Apgar - dziecko - poródSkładowe skali APGAR


W skali APGAR ocenia się pięć różnych kryteriów, w których noworodek może otrzymać 2, 1 lub 0 punktów.
  • Appearance (Skin color) - kolor skóry - 2 punkty otrzymuje niemowlę, którego ciało jest całe różowe. 1 pkt otrzymuje niemowlę, gdy jego tułów jest różowy i stwierdzona jest sinica kończyn. Niemowlę otrzymuje 0 punktów, gdy jest znacznie niedotlenione i występuje sinica całego ciała.

  • Pulse - puls na minutę - 2 punkty otrzymuje niemowlę, gdy jego puls wynosi powyżej 100 uderzeń na minutę. 1 pkt otrzymuje niemowlę, gdy jego puls wynosi poniżej 100 uderzeń na minutę. 0 punktów otrzymuje niemowlę, gry jego puls jest niewyczuwalny.

  • Grimace (Reflex irritability) - reakcja na bodźce - 2 punkty otrzymuje niemowlę, które wykazuje wyraźne reakcje podczas wprowadzania cewnika do nosa, w celu odśluzowania, kaszle i kicha. 1 pkt otrzymuje niemowlę, które grymasi. 0 punktów otrzymuje niemowlę, które w ogóle nie reaguje. Przy drażnieniu podeszw stóp - 2 punkty otrzymuje niemowlę, które płacze, 1 pkt otrzymuje niemowlę, które wykazuje słabe poruszenie. 0 punktów otrzymuje niemowlę, które wykazuje brak reakcji.

  • Activity (Muscle tone) - napięcie mięśni - 2 punkty otrzymuje niemowlę, które wykazuje prawidłowe napięcie i aktywnie się rusza. 1 pkt otrzymuje niemowlę, które wykazuje obniżone napięcie mięśniowe i ma zgięte kończyny. 0 punktów otrzymuje niemowlę, które wykazuje brak napięcia mięśniowego i wiotkość ogólną.

  • Respiration - oddychanie - 2 punkty otrzymuje niemowlę, które zaraz po urodzeniu zaczyna głośno płakać, co oznacza podjęcie prawidłowej czynności oddechowej. 1 pkt otrzymuje niemowlę, którego oddech jest wolny i nieregularny. 0 punktów otrzymuje niemowlę, u którego stwierdzono brak samodzielnego oddechu.Punktacja w skali APGAR a stan noworodka


Jeśli dziecko w skali APGAR otrzymało 8-10 punktów, możemy mówić o dobrym stanie noworodka. Jeśli dziecko 4-7 punktów, mówimy o stanie średnim. Natomiast wynik między 0-3 punkty świadczy o ciężkim stanie noworodka.

Bardzo niska punktacja w skali APGAR w 1. minucie życia oznacza konieczność włączenia zintensyfikowanego leczenia, a w szczególnych przypadkach także reanimacji. Jeśli mimo to w 5. minucie wciąż utrzymuje się niska punktacja, świadczy to o znacznym niedotlenieniu okołoporodowym dziecka i rokowania są bardzo niekorzystne. Zmniejszają się szanse na przeżycie dziecka i dalszy prawidłowy rozwój neurologiczny. Warto jednak podkreślić, że wiele dzieci z niską punktacją bezpośrednio po urodzeniu, po włączeniu odpowiedniego leczenia otrzymuje w 5. minucie więcej punktów, a w późniejszym życiu rozwija się zupełnie prawidłowo zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Z kolei wysoka punktacja w skali APGAR w pierwszych minutach życia nie zwalnia personelu medycznego z konieczności obserwacji stanu dziecka w następnych godzinach życia, ponieważ w każdej chwili mogą wystąpić zaburzenia adaptacyjne

Skala Apgar


Skala APGAR - dodano: 2019-04-17

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.